Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

WWF Ελλάς: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με κάθε κόστος;

Δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε καλύτερα απ' το WWF, όσον αφορά την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κατασκευάζονται χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς έργα ΑΠΕ στις λιγοστές "προστατευόμενες" περιοχές της Ελλάδας. Παρακάτω απόσπασμα της ανακοίνωσης του WWF Ελλάς για το νέο νομοσχέδιο ΑΠΕ που κατατέθηκε στη Βουλή και χθες υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τα δύο μεγάλα κόμματα...

Με έντονο προβληματισμό υποδέχεται η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή από την Υπουργό ΠΕΚΑ. Κατά την άποψη του WWF Ελλάς, το νομοσχέδιο επιχειρεί, ανεπιτυχώς, να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση διείσδυση όλων των μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και την ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.Ως εξαιρετικά προβληματική κρίνεται η διάταξη που προβλέπει με συνοπτικές διαδικασίες και ελλιπέστατη περιβαλλοντική εκτίμηση την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ εντός των εθνικών πάρκων και των περιοχών προστασίας της φύσης. Για τη χωροθέτηση μάλιστα δεν απαιτείται ούτε καν συνολική εκτίμηση, αλλά η κοινή για όλες τις περιοχές (προστατευόμενες και μη) διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κάθε επένδυσης χωριστά. Επιπρόσθετη συνολική περιβαλλοντική επίπτωση αναμένεται από την κατάργηση σταδίων της ισχύουσας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς όμως την απαραίτητη αντιστάθμιση με κρίσιμα εργαλεία, όπως το δασολόγιο, η πλήρης χαρτογράφηση των οικοτόπων και τα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές Natura 2000.


«Προκαλεί μεγάλη απορία η επιμονή του Υπουργείου στη δυνατότητα εγκατάστασης έργων ΑΠΕ παντού και χωρίς σεβασμό στο καθεστώς προστασίας της κάθε περιοχής. Ειδικά για τα εθνικά πάρκα, που καλύπτουν ένα μικρό μόνο μέρος της ελληνικής επικράτειας, αυτή η πολιτική μπορεί να αποβεί περιβαλλοντικά επικίνδυνη», δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Ένα απ' τ' αρνητικά στοιχεία του νομοσχεδίου, κατά τη WWF Ελλάς, το οποίο έχουμε κι εμείς επισημάνει είναι το ότι "δεν διασφαλίζεται ο περιβαλλοντικός έλεγχος της κατασκευής και λειτουργίας έργων ΑΠΕ από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους και δεν προβλέπονται κυρώσεις για όσους επενδυτές προβαίνουν σε κακές πρακτικές".


Θα ήταν μεγάλη ευκαιρία στη σημερινή οικονομική συγκυρία, να δημιουργηθούν θέσεις επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ελέγχουν τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προηγούνται των Έργων, αλλά και θα επιβλέπουν την εφαρμογή των μελετών αυτών, στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων ΑΠΕ, ελέγχοντας τα δεδομένα και τις παραδοχές των μελετών, περιορίζοντας διανοίξεις δρόμων σε δάση και βουνοπλαγιές, ρίψη μπαζών στοη κοίτη ποταμών, διατήρηση οικολογικής ροής κατά τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων.
Δυστυχώς απ' οτι φαίνεται, το πράσινο ταμείο στο οποίο θα πηγαίνει ένα μέρος του μικρού ανταποδοτικού τέλους των ΑΠΕ, δεν θα έχει τέτοιο ρόλο...

Το  πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα του WWF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου