Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Κακής ποιότητας τα νερά στα περισσότερα ποτάμια της Ελλάδας

Συνεδρίασε η υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα την κατάσταση των ποταμών της Ελλάδας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Κ.Καρτάλης, από τη συνεδρίαση προέκυψε πως "Μεγάλο μέρος των ποταμών της χώρας είναι σε κρίσιμη κατάσταση ως προς την ποιότητα των νερών τους"

Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν επιστήμονες από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος.
Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποίησε μεταξύ 2007 και 2009 το Ινστιτούτο, προκύπτει πως αν και πολλά ποτάμια - ιδιαίτερα σε ορεινές ζώνες - βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, το 58% του μήκους των ποταμών βρίσκεται σε μέτρια ή και σε κακή κατάσταση. Σημαντικά προβλήματα ρύπανσης εντοπίζονται στους ποταμούς Αξιό, Πηνειό, Έβρο και Ασωπό, ενώ μέτρια ή ελλιπής είναι η κατάσταση στο Σπερχειό, το Νέστο, τον Αλιάκμονα, το Στρυμόνα και τον Αχελώο. Αυτό οφείλεται τόσο στην μόλυνση των ποταμών (λύματα βιομηχανιών και πόλεων, φυτοφάρμακα, κλπ) όσο και στη μείωση της παροχής των ποταμών.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως το 85% των βιολογικών καθαρισμών των πόλεων δεν λειτουργούν ή λειτουργούν ελλειπώς, ενώ τα απόβλητα πολλών βιομηχανιών καταλήγουν στα ποτάμια. Μεγάλο μέρος της ρύπανσης στα ποτάμια της βόρεια Ελλάδας είναι όμως εισαγόμενο απ' τις συνορεύοντες χώρες.

Παρατηρείται διαχρονική μείωση της παροχής των ποταμών (π.χ. Ευρώτας -84% στο διάστημα 1974-2006, Άραχθος -30% στο διάστημα 1982-2006, Αλιάκμονας -12.2% στο διάστημα 1963-2006)που σε συνδυασμό με την κατακράτηση ιζημάτων στα φράγματα προκαλούν μείωση μεγαλύτερη του 80% στα φορτία ιζημάτων με αποτέλεσμα την απώλεια εκτάσεων (π.χ. στο Δέλτα του Νέστου).
Η μείωση των παροχών των ποταμών έχει περιορίσει κατά 60% το ποσοστό της προβλεπόμενης μέγιστης παραγωγής υδροηλεκτρικών σταθμών στα τελευταία 50 χρόνια.


Επισημαίνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60, για την "προστασία και διαχείσριση των υδάτων". Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ποταμών, αλλά και η Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είναι τόσο υποστελεχωμένη που στην ουσία δε μπορεί να λειτουργήσει - όπως ανέφερε ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος.
Από τους 30 επιθεωρητές που υπάρχουν σήμερα οι μισοί βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια, καταθέτοντας σε υποθέσεις περιβαλλοντικών διώξεων (μόνο για τον Ιανουάριο 2010 εισήχθησαν 700 αναφορές - καταγγελίες από όλη την Ελλάδα)
(Το βαθμό υποστελέχωσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος, μπορεί να αναδείξει και μια σύγκριση με την ανάλογη υπηρεσία του Βελγίου, που αριθμεί 400 άτομα, όταν το Βέλγιο έχει μόνο 100.000 δημόσιους υπαλλήλους σε αντίθεση με το ένα εκατομμύριο δικούς μας)

Ακόμη, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση των περιβαλλοντικών παρανομιών, μια και δεν μπορούν να επιβάλουν παρά μόνο να εισηγηθούν κυρώσεις, ούτε μπορούν ν' αναστείλουν τη λειτουργία κάποιας επιχείρησης που ρυπαίνει. Όταν μάλιστα φτάσουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια, συνήθως οι παραβάτες απαλλάσσονται γιατί δεν υπάρχει αυστηρά προσδιορισμένος τρόπος τεκμηρίωσης του αν και κατά πόσο ρύπαναν.


Δεν έχει μετρηθεί ποτέ η φέρουσα ικανότητα των ποταμών σε ρυπαντικά φορτία δηλαδή οι μέγιστες αποδεκτές τιμές που μπορεί να αποδεχθεί ένα ποτάμι
Ο Ασωπός αντιμετωπίστηκε ως οχετός και η Πολιτεία δεν ήταν παρούσα.
Έρευνα καθηγητών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε νερό που διατίθεται στην περιοχή των Μεσσαπίων Ευβοίας, φανερώνει ότι οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και αρκετών επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως νικελίου κυμαίνονται έως και 15 φορές πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα. Κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρθηκαν απόβλητα του Ασωπού με βυτία αστικών αποβλήτων.

Σε επόμενη συνεδρίαση, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, θα ασχοληθεί με την κατάσταση των λιμνών στην Ελλάδα και θα προετοιμάσει κείμενο προτάσεων - νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα πολιτικής - για την προστασία των ποταμών και λιμνών στην Ελλάδα και το κείμενο θα κατατεθεί στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου